Rasismens retorikk

Studier i norsk offentlighet

Paperback, 225 pages

Norwegian (Bokmål) language

Published Nov. 4, 2019 by Pax Forlag A/S.

ISBN:
9788253040929
No rating (0 reviews)

En rasistisk retorikk vil systematisk utdefinere grupper av mennesker som «den andre» og framstille disse som mindreverdige, skriver Frode Helland. Denne ekskluderingen følges i verste fall av dehumanisering, som et middel i å karakterisere den andres annerledeshet. I hvor stor grad har slike strategier operert i norsk offentlighet?Frode Helland analyserer rasistiske ytringer i norsk offentlighet fra mellomkrigstidas antisemittisme til samtidens nedsettende omtale av muslimer og andre minoriteter og finner en mer enn hundreårig tradisjon for dehumaniserende språkbruk i Norge.Helland har imidlertid ikke bare studert klare rasistiske utsagn, han finner også dehumaniserende retorikk, for eksempel i tilsynelatende nøytrale avisnotiser som karakteriserer og utestenger enkelte folkegrupper. Han har også sett på ordbruken i norsk politikk, og i den populærvitenskapelige formidlingen, for eksempel i NRK-serien «Hjernevask». I hvilken grad videreførte slik populærvitenskap stereotypiske forestillinger om raser?Retorikken til Frp og uttalelser fra organisasjoner som Human Rights Service blir også lagt under lupen. Helland spør …

1 edition

Subjects

 • Racism
 • Communication
 • Antisemitism
 • Media
 • Race
 • Norway
 • Minorities
 • Islamophobia
 • Rhetoric
 • Language
 • Mass media
 • Jews
 • Muslims
 • Newspapers