Jeg, meg selv og selvbildet

Om å bli den man er, fullt og helt

Paperback, 346 pages

Norwegian (Bokmål) language

Published June 15, 2017 by Portal.

ISBN:
978-82-8314-106-1
Copied ISBN!
No rating (0 reviews)

De fleste ønsker å være seg selv fullt og helt, men fordi vi mennesker er så opptatt av hvordan vi burde være, og hvordan andre oppfatter oss, spiller vi roller. Så lenge vi ikke aksepterer oss selv og andre slik vi er, vil vi alltid være på jakt etter noe annet. I denne jakten spiller vi ulike «livsspill» som lover at vi vil føle oss bedre en gang i fremtiden. Problemet er at fremtiden ofte bringer med seg nye krav og forventninger som vi må innfri før vi kan føle oss tilfredse. Denne boken handler om å avsløre et ego som aldri blir fornøyd. At vi kan trene for å bli sterkere i kroppen, er velkjent. Fullt så kjent er det ikke at vi kan trene hjernen for å bli sterkere mentalt. Mental styrke handler om å leve etter velvalgte prinsipper. Det dreier seg om å bevare roen i pressede …

1 edition

Subjects

 • Psychology
 • Self-care
 • Self-improvement
 • Self-development
 • Self-concept
 • Self-image
 • Identity
 • Mindfulness
 • Self-realization
 • Empathy
 • Mentalization